Specijalistička lekarska ordinacija iz oblasti neuropsihijatrije   |   Zrmanjska 17/2, Banovo Brdo, Beograd

Specijalistička lekarska ordinacija
iz oblasti neuropsihijatrije

Zrmanjska 17/2, Beograd
tel: 069/221-27-85

Shizofrenija

Shizofrenija je stanje mentalnog zdravlja čiji uzrok još uvek nije definisan i koje se manifestuje različitim kliničkim simptomima. hizofrenija (Šizofrenija) se može definisati kao ozbiljan mentalni poremećaj koji utiče na ponašanje, misli i emocije. Prvi simptomi se mogu primetiti u tinejdžerskom dobu ili u ranoj mladosti, ali njihovo ispoljavanje zapravo počinje u znatno ranijoj životnoj dobi. Kod muškaraca se početak ispoljavanja simptoma očekuje u uzrastu od 15-25 godina života, dok kod žena do toga obično dolazi u kasnijem životnom periodu (35-45). Međutim, dijagnoza shizofrenije se javlja u populacijama u istoj meri, bez obzira na pol i kulturu. Preko 21 milion ljudi širom sveta živi sa shizofrenijom, i češće se javlja kod muškaraca nego kod žena.

dr sci. med Draga Dimitrijević

Specijalista psihijatrije i psihoterapeut iz oblasti sistemske porodične psihoterapije. Na Klinici za psihijatrijske bolesti „dr Laza Lazarević” radi od 1998, a od 2021. godine obavlja funkciju načelnika ženskog odeljenja.