Specijalistička lekarska ordinacija iz oblasti neuropsihijatrije   |   Zrmanjska 17/2, Banovo Brdo, Beograd

Specijalistička lekarska ordinacija
iz oblasti neuropsihijatrije

Zrmanjska 17/2, Beograd
tel: 069/221-27-85

dr sci. med DRAGA DIMITRIJEVIĆ

psihijatar i savetnik za brak i porodicu

dr sci. med DRAGA DIMITRIJEVIĆ

psihijatar i savetnik za brak i porodicu

Kvalifikacije

Specijalista psihijatrije i psihoterapeut iz oblasti sistemske porodične psihoterapije.

Obrazovanje

Specijalizirala je psihijatriju na Medicinskom fakultetu u Beogradu, na kome 2004. i magistrira, a 2018. stiče i zvanje Doktora medicinskih nauka.

Iskustvo

Na Klinici za psihijatrijske bolesti „dr Laza Lazarević“ radi od 1998. godine, a 2021. je postavljena za načelnika kliničkog ženskog “F” odeljenja za akutne psihotične poremećaje.

Dr Draga Dimitrijević je specijalista psihijatrije.

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1995. godine.

godine stekla je zvanje specijaliste psihijatrije.

godine odbranila je Magistarsku tezu pod nazivom “Značaj komorbiditeta i karakteristika ličnosti za suicidalnost psihijatrijskih pacijenata” i stekla akademsko zvanje Magistra nauka iz multidisciplinarnih oblasti.

Po završenoj supspecijalizaciji iz sudske psihijatrije, 2012. godine, postaje stalni sudski veštak za oblast Medicina, sa užom specijalnošću Psihijatrija.

godine, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom “Fraktalna i teksturalna analiza strukture hromatina limfocita krvi kod pacijenata sa različitim stepenom depresije”, te je stekla zvanje Doktor medicinskih nauka.

Na Klinici za psihijatrijske bolesti “dr Laza Lazarević” radila je na odeljenju akutnih psihotičnih poremećaja od 1998.do 2003. godine, a potom, od 2006. do 2021. godine, kao lekar specijalista u Dnevnoj bolnici iste klinike. Od 2021. godine, nalazi se na poziciji načelnika kliničkog ženskog “F” odeljenja za akutne psihotične poremećaje.

godine završila je edukaciju iz sistemske porodične psihoterapije pri Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu, ovladavši znanjima i veštinama porodičnog savetovanja.

Ordinacija "Libertas" je mesto za osluškivanje duše, osnaživanje uma i komponovanje Vaše ode slobodi!

Vodeći se višegodišnjim iskustvom u psihijatrijskom i psihoterapijskom radu, poželeli smo da zajedno izgradimo bezbedno mesto za rast i razvoj. Mesto na kom zajedno kreiramo autentičan put ka svemu najboljem što možete postati. Dođite da zajedno osvojimo slobodu!