Specijalistička lekarska ordinacija iz oblasti neuropsihijatrije   |   Zrmanjska 17/2, Banovo Brdo, Beograd

Specijalistička lekarska ordinacija
iz oblasti neuropsihijatrije

Zrmanjska 17/2, Beograd
tel: 069/221-27-85

dr IRENA ĐORĐEVIĆ

psihijatar i psihoterapeut

dr IRENA ĐORĐEVIĆ

psihijatar i psihoterapeut

Kvalifikacije

Koordinator tima. Specijalista psihijatrije. Psihoterapeut, gostujući edukator i supervizor u oblasti Transakcione analize. Sudski veštak u oblasti psihijatrije.

Obrazovanje

Završila je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu i specijalizaciju iz oblasti psihijatrije​. U okviru “TA centra”, stekla je zvanje psihoterapeuta.

Moto

Kao svoju misiju vidi podršku ljudima da postanu sve što mogu i osećaju se zadovoljnim i sigurnim. 

Dr Irena Đorđević je koordinator tima lekara i terapeuta u ordinaciji “Libertas”.

Specijalista je psihijatrije i psihoterapeut u oblasti Transakcione analize, gostujući edukator “TA centra” i supervizor u istoj oblasti. Takođe je i sudski veštak u oblasti psihijatrije.

Obavlja individualnu terapiju, terapiju parova, kao i grupnu psihoterapiju. 

Psihoterapija sa dr Irenom Đorđević je izbor za Vas ukoliko imate problem:

  • sa anksioznim i sa stresom povezanim poremećajima,
  • depresijom,
  • da ostvarite ili održite partnerski odnos, 
  • da izađete iz nekog odnosa,
  • da donesete neku životnu odluku,
  • da postignete ili održite željenu telesnu težinu,

Takođe, ako:

  • nemate motivaciju,
  • imate utisak da vas okolina ne razume i ne prepoznaje vaše potrebe,
  • imate utisak da se sve izmiče kontroli i u još mnogo različitih situacija i životnih okolnosti.

Ukoliko imate problem sa različitim poremećajima za koje je nužna primena terapije lekovima, dr Irena Đorđević će brižljivo odmeriti i preporučiti optimalnu farmakoterapiju, vodeći se osnovnom idejom da Vam pomogne da ostvarite ono najbolje što možete biti.

Dr Irena Đorđević završila je Medicinski fakultet univerziteta u Beogradu, nadalje specijalizaciju iz psihijatrije kao i edukaciju u oblasti psihoterapije, u okviru “TA centra” i stekla zvanje psihoterapeuta.

Svoje radno iskustvo sticala je u KPB “dr Laza Lazerević”, u Domu za decu i omladinu ometenu u razvoju Sremčica, kao i u Domu zdravlja, na poslovima doktora medicine.

Volontirala je i u bolnici za lečenje bolesti zavisnosti.

Posebno ističe koliko joj je drago što joj se ukazala prilika da povremeno radi svoj posao pri duhovnoj biblioteci manastira Ćelije u Valjevu. To je mesto gde su vera i psihijatrija u sadejstvu i zajedno podstiču moći svake ponaosob u procesu postizanja ravnoteže psihičkog funkcionisanja.

Tokom studija, bila je volonter i vodila jednu grupu volontera, okupljenu oko projekta u okviru Studentske unije Medicinskog fakulteta u Beogradu, koja je pružala psihološku podršku i animirala decu koja se leče od raka u dečjim bolnicama, kao i decu ometenu u razvoju i decu bez roditeljakog staranja u brojnim ustanovama socijalne zaštite.

Ako bi istakla šta je to što bi još želela da ostvari, to bi bila ponovna aktivacija i angažovanje na planu humanitarnog  i edukativnog rada sa vulnerabilnim grupama stanovništva. 

Kao svoju misiju vidi podršku ljudima da postanu sve što mogu i osećaju se zadovoljnim i sigurnim. 

Ordinacija "Libertas" je mesto za osluškivanje duše, osnaživanje uma i komponovanje Vaše ode slobodi!

Vodeći se višegodišnjim iskustvom u psihijatrijskom i psihoterapijskom radu, poželeli smo da zajedno izgradimo bezbedno mesto za rast i razvoj. Mesto na kom zajedno kreiramo autentičan put ka svemu najboljem što možete postati. Dođite da zajedno osvojimo slobodu!