Specijalistička lekarska ordinacija iz oblasti neuropsihijatrije   |   Zrmanjska 17/2, Banovo Brdo, Beograd

Specijalistička lekarska ordinacija
iz oblasti neuropsihijatrije

Zrmanjska 17/2, Beograd
tel: 069/221-27-85

USLUGE

Stručnost, uvažavanje, poverljivost!

Principi rada

Pored stručnosti u profesionalnom radu, u Ordinaciji “Libertas” akcenat je i na pristupu, odnosno načinu obavljanja pregleda. Važno nam je da se naš klijent oseća prihvaćeno, uvaženo i bezbedno. Važno nam je i da svako ko dolazi u “Libertas” razume da je poverljivost – uz stručnost, obrazovanje, iskustvo i kontinuiran rad na sebi – jedan od osnovnih principa rada našeg tima.

Psihoterapijski proces

Psihoterapija je stručno vođen proces koji, u osnovi, podrazumeva razgovor, ali je i mnogo više od razgovora. Reč je o celovitom odnosu između terapeuta i klijenta, vrlo brižljivo osmišljenom i vođenom, sa jasnim pravilima. To je odnos koji reparira, leči, pomaže da postanemo bolji, jasan je, siguran, a sa sobom nosi i uzajamnost, odnosno podeljenu odgovornost između terapeuta i klijenta.

vrste usluga

Psihoterapija

Trajanje individualnih seansi je od 45 minuta do sat vremena, ali psihoterapeutski rad podrazumeva mnogo više od same seanse – uspostavljaju se pravila poverljivosti, komunikacije, kreiraju se zadaci kroz koje klijent primenjuje ono što treba da usvoji. U pitanju je sveukupan odnos koji predstavlja zdravu bazu i pomoć pri izgradnji važnih novih odnosa u klijentovom svetu.

Online psihoterapija​

Psihoterapijski proces moguće je obavljati i online, što podrazumeva izvesna ograničenja, ali predstavlja i priliku za adaptaciju na njih, kao i za nova postignuća koja doprinose celovitosti promene.

Grupna psihoterapija

Grupna psihoterapija podrazumeva rad sa jasno strukturisanom grupom ljudi, vođen i usmeravan od strane psihoterapeuta. Unutar grupe postoje jasna pravila, dinamika, kao i način rada. Grupna psihoterapija omogućava da se klijent jasno uključi u pomoć drugim članovima grupe i kreiranje međusobnih odnosa, što značajno doprinosi rastu i razvoju ličnosti, na putu prema Autonomiji.

Partnerska terapija

Partnerska terapija podrazumeva rad sa parovima, ali ne nužno i bračnim partnerima. Terapijski proces se obavlja na sličan načlin i sa sličnim pravilima kao i pri individualnom radu, ali, u ovom slučaju, i partnerski odnos posmatramo kao našeg “klijenta”, pa se, kroz terapijski rad, prema njemu tako i postavljamo.

Psihijatrijski pregled

Pregled od strane psihijatra se razlikuje od pregleda lekara drugih specijalnosti utoliko što je fokus na jasno strukturisanom i stručno vođenom razgovoru. Po obavljenom psihijatrijskom pregledu, lekar će napisati izveštaj i, ukoliko smatra da je to potrebno, propisati odgovarajuću farmakoterapiju ili dati druge preporuke za dalje postupanje.

Kontrolni psihijatrijski pregled

Kontrolni psihijatrijski pregled je psihijatrijski pregled koji podrazumeva da su se psihijatar i klijent, prilikom jednog ili više ranijih pregleda, već upoznali. Stoga, oni imaju više vremena za primenu psihoterapijskih intervencija i savetovanja u brojnim životnim aspektima, u skladu sa potrebama klijenta.

Konzilijarni pregled

Konzilijarni pregled podrazumeva zajednički pregled tima od najmanje dva lekara. Po potrebi se uključuju i medicinski saradnici: psiholog, socijalni radnik ili stručnjaci drugih profila.

Ordinacija "Libertas" je mesto za osluškivanje duše, osnaživanje uma i komponovanje Vaše ode slobodi!

Vodeći se višegodišnjim iskustvom u psihijatrijskom i psihoterapijskom radu, poželeli smo da zajedno izgradimo bezbedno mesto za rast i razvoj. Mesto na kom zajedno kreiramo autentičan put ka svemu najboljem što možete postati. Dođite da zajedno osvojimo slobodu!