Specijalistička lekarska ordinacija iz oblasti neuropsihijatrije   |   Zrmanjska 17/2, Banovo Brdo, Beograd

Specijalistička lekarska ordinacija
iz oblasti neuropsihijatrije

Zrmanjska 17/2, Beograd
tel: 069/221-27-85

USLUGE

Stručnost, uvažavanje, poverljivost!

Principi rada

Pored stručnosti u profesionalnom radu, u Ordinaciji “Libertas” akcenat je i na pristupu, odnosno načinu obavljanja pregleda. Važno nam je da se naš klijent oseća prihvaćeno, uvaženo i bezbedno. Važno nam je i da svako ko dolazi u “Libertas” razume da je poverljivost – uz stručnost, obrazovanje, iskustvo i kontinuiran rad na sebi – jedan od osnovnih principa rada našeg tima.

Psihoterapijski proces

Psihoterapija je stručno vođen proces koji, u osnovi, podrazumeva razgovor, ali je i mnogo više od razgovora. Reč je o celovitom odnosu između terapeuta i klijenta, vrlo brižljivo osmišljenom i vođenom, sa jasnim pravilima. To je odnos koji reparira, leči, pomaže da postanemo bolji, jasan je, siguran, a sa sobom nosi i uzajamnost, odnosno podeljenu odgovornost između terapeuta i klijenta.

vrste usluga

Psihoterapija

Trajanje individualnih seansi je od 45 minuta do sat vremena, ali psihoterapeutski rad podrazumeva mnogo više od same seanse – uspostavljaju se pravila poverljivosti, komunikacije, kreiraju se zadaci kroz koje klijent primenjuje ono što treba da usvoji. U pitanju je sveukupan odnos koji predstavlja zdravu bazu i pomoć pri izgradnji važnih novih odnosa u klijentovom svetu.

Grupna psihoterapija

Grupna psihoterapija podrazumeva rad sa jasno strukturisanom grupom ljudi, vođen i usmeravan od strane psihoterapeuta. Unutar grupe postoje jasna pravila, dinamika, kao i način rada. Grupna psihoterapija omogućava da se klijent jasno uključi u pomoć drugim članovima grupe i kreiranje međusobnih odnosa, što značajno doprinosi rastu i razvoju ličnosti, na putu prema Autonomiji.

Partnerska terapija

Partnerska terapija podrazumeva rad sa parovima, ali ne nužno i bračnim partnerima. Terapijski proces se obavlja na sličan načlin i sa sličnim pravilima kao i pri individualnom radu, ali, u ovom slučaju, i partnerski odnos posmatramo kao našeg “klijenta”, pa se, kroz terapijski rad, prema njemu tako i postavljamo.

Psihijatrijski pregled

Pregled od strane psihijatra se razlikuje od pregleda lekara drugih specijalnosti utoliko što je fokus na jasno strukturisanom i stručno vođenom razgovoru. Po obavljenom psihijatrijskom pregledu, lekar će napisati izveštaj i, ukoliko smatra da je to potrebno, propisati odgovarajuću farmakoterapiju ili dati druge preporuke za dalje postupanje.

Demencija – procena i rad sa obolelima

Demencija, psihoorganski sindrom, zaboravnost, senilnost… pojmovi su sa kojima se sve više susrećemo kako se životni vek produžava. Suočavanje sa promenama u mentalnim sposobnostima, gubitak one britkosti uma i sposobnosti apstraktnog mišljenja, promene raspoloženja – sve je ovo bolno na mnogo načina, kako za osobu koja ove promene doživljava, tako i za njeno okruženje. Porodica prolazi kroz različite faze: od nepoverljivosti (što je samo način da se izbegne suočavanje sa istinom o bolesti), preko patnje – jer svedočimo kako se menja ličnost nama bliske osobe – do straha od budućnosti i ambivalentnih osećanja u vezi sa smeštajem te osobe u Dom. Uzimajući sve ovo u obzir, sa mnogo pažnje, razumevanja i posvećenosti radimo sa obolelima od demencije, kao i njihovim porodicama:

  • Pregled, procena kod sumnje na ovu vrstu poremećaja, savetovanje, propisivanje terapije;
  • Psihijatrijska procena za smeštaj u dom za odrasla i stara lica;
  • Procene u vezi sa poslovnom sposobnošću.

Posebni pregledi i veštačenja

  • Konzilijarni pregled. Pregled koji podrazumeva zajednički pregled tima od najmanje dva lekara. Po potrebi se uključuju i medicinski saradnici: psiholog, socijalni radnik ili stručnjaci drugih profila.
  • Veštačenje testamentalne sposobnosti (sposobnost osobe da sačini punovažan testament i da isti opozove).
  • Pregled i procena u vezi sa poslovnom i radnom sposobnošću.
  • Pregled u okviru obrade za ostvarivanje nadoknade za tuđu negu i pomoć.

Ordinacija "Libertas" je mesto za osluškivanje duše, osnaživanje uma i komponovanje Vaše ode slobodi!

Vodeći se višegodišnjim iskustvom u psihijatrijskom i psihoterapijskom radu, poželeli smo da zajedno izgradimo bezbedno mesto za rast i razvoj. Mesto na kom zajedno kreiramo autentičan put ka svemu najboljem što možete postati. Dođite da zajedno osvojimo slobodu!