Specijalistička lekarska ordinacija iz oblasti neuropsihijatrije   |   Zrmanjska 17/2, Banovo Brdo, Beograd

Specijalistička lekarska ordinacija
iz oblasti neuropsihijatrije

Zrmanjska 17/2, Beograd
tel: 069/221-27-85

dr Dragana Đorđević

Osnivač i vlasnik ordinacije. Primarijus neuropsihijatrije. Nakon 40 godina radnog staža, angažovana je u privatnoj praksi. Obavlja psihijatrijske i neurološke preglede, i sudski je veštak za te oblasti.