Specijalistička lekarska ordinacija iz oblasti neuropsihijatrije   |   Zrmanjska 17/2, Banovo Brdo, Beograd

Specijalistička lekarska ordinacija
iz oblasti neuropsihijatrije

Zrmanjska 17/2, Beograd
tel: 069/221-27-85

Teodora Vukošić

Diplomirani menadžer (Fakultetu za poslovne studije i pravo Univerziteta Union, 2020). Specijalista za digital marketing (Molèn academy, 2022). Saradnik za marketing u ordinaciji “Medica Tim” od osnivanja, 2017. godine.